Marketingowy Słownik Pojęć

W marketingu powstają ciągle to nowe pojęcia, albo zmieniają się definicje starych. Dla porządku mojego i innych postanowiłem stworzyć mekkę marketerów. Tutaj przypomnisz sobie czym są CACi, czy inne LTV. Najlepiej użyj CMD+F (CTR+F) do wyszukania interesującej Cię frazy.

Atrybucja

Atrybucja w marketingu to proces przypisywania wartości do konkretnych punktów dotyku lub kanałów, które przyczyniły się do konwersji. Celem atrybucji jest zrozumienie, które elementy strategii marketingowej przyczyniają się najbardziej do osiągnięcia celów firmy, takich jak generowanie sprzedaży czy zdobywanie nowych klientów.

Istnieje wiele modeli atrybucji, takich jak atrybucja ostatniego kliknięcia, atrybucja pierwszego kliknięcia, atrybucja liniowa, atrybucja oparta na pozycji czy atrybucja algorytmiczna. Każdy z nich różni się sposobem rozdzielania wartości pomiędzy różne punkty dotyku.

Atrybucja jest kluczowa dla efektywnej optymalizacji strategii marketingowej, ponieważ pozwala zrozumieć, które kanały i taktyki są najbardziej efektywne i zasługują na większy udział w budżecie marketingowym.

CPC

CPC, czyli koszt za kliknięcie, to model rozliczeń w reklamie internetowej, w którym płatność jest dokonywana za każde kliknięcie w reklamę przez użytkownika. Jest to popularny model stosowany przede wszystkim w reklamach PPC (Pay Per Click) takich jak Google Ads czy Facebook Ads.

Wzór na obliczenie CPC jest prosty:

CPC = Koszt całkowity / Liczba kliknięć

Przykład: Jeżeli za kampanię reklamową zapłaciliśmy 500 zł, a liczba kliknięć wyniosła 1000, to CPC wynosi:

CPC = 500 / 1000 = 0,5 zł

To oznacza, że za każde kliknięcie w naszą reklamę płacimy 0,5 zł. Im niższy jest CPC, tym mniej płacimy za przekierowanie potencjalnego klienta na naszą stronę, co może przekładać się na wyższą rentowność kampanii.

CPC jest szczególnie istotne w kontekście SEO i SEM, ponieważ pozwala kontrolować koszty kampanii i optymalizować je pod kątem efektywności. Dzięki monitorowaniu CPC można na bieżąco dostosowywać strategię słów kluczowych, budżet czy targetowanie, aby uzyskać jak najniższy koszt za kliknięcie.

ROAS

ROAS, zwany również zwrotem z inwestycji w reklamę, to wskaźnik używany w marketingu cyfrowym do pomiaru efektywności kampanii reklamowych. Jest to stosunek dochodów uzyskanych z reklamy do kosztów poniesionych na jej przeprowadzenie.

Wzór obliczania ROAS wygląda następująco:

ROAS = (Przychód z reklamy / Koszt reklamy) x 100%

Przykład: Jeżeli wydaliśmy 1000 zł na kampanię reklamową, a w wyniku tej kampanii zarobiliśmy 5000 zł, ROAS wynosi:

ROAS = (5000 / 1000) x 100% = 500%

Oznacza to, że na każde wydane 1 zł w kampanii, zarabiamy 5 zł. Wartość ROAS powyżej 100% oznacza, że kampania jest zyskowna. Im wyższa wartość ROAS, tym bardziej efektywna jest kampania.

ROAS jest kluczowym wskaźnikiem dla SEM, ponieważ pozwala optymalizować kampanie pod kątem zwrotu z inwestycji. Możemy nim mierzyć efektywność poszczególnych słów kluczowych, reklam czy grup reklam, co pozwala na lepsze alokowanie budżetu reklamowego.

CTR

CTR, czyli Click-Through Rate, to wskaźnik klikalności w marketingu internetowym. Wyrażany jest w procentach i pokazuje stosunek liczby kliknięć w reklamę do liczby jej wyświetleń.

Wzór obliczania CTR wygląda następująco:

CTR = (Liczba kliknięć / Liczba wyświetleń) x 100%

Przykład: Jeżeli nasza reklama została wyświetlona 1000 razy, a użytkownicy kliknęli w nią 50 razy, CTR wynosi:

CTR = (50 / 1000) x 100% = 5%

Oznacza to, że 5% osób, które zobaczyły naszą reklamę, kliknęło w nią. Im wyższy jest CTR, tym większy procent osób zdecydował się na interakcję z naszą reklamą, co jest pozytywnym wskaźnikiem.

CTR jest kluczowym wskaźnikiem w SEO i SEM, ponieważ pokazuje, jak atrakcyjna jest nasza reklama dla użytkowników. Niski CTR może świadczyć o nieodpowiednim doborze słów kluczowych, nieatrakcyjnym przekazie reklamowym lub nieodpowiednim targetowaniu. Dzięki monitorowaniu CTR możemy na bieżąco optymalizować nasze kampanie i zwiększać ich efektywność.

CAC

CAC, czyli koszt pozyskania klienta (Customer Acquisition Cost), to wskaźnik finansowy pokazujący, ile kosztuje zdobycie jednego nowego klienta. Oblicza się go, sumując wszystkie wydatki marketingowe i sprzedażowe, a następnie dzieląc przez liczbę pozyskanych klientów w danym okresie.

Wzór obliczania CAC wygląda następująco:

CAC = Koszt całkowity (marketing i sprzedaż) / Liczba pozyskanych klientów

Przykład: Jeżeli wydaliśmy 5000 zł na marketing i sprzedaż, a w wyniku tych działań zdobyliśmy 50 nowych klientów, CAC wynosi:

CAC = 5000 / 50 = 100 zł

To oznacza, że koszt pozyskania jednego nowego klienta wyniósł nas 100 zł. Im niższy jest CAC, tym lepiej dla firmy, ponieważ oznacza to, że za mniejsze pieniądze jesteśmy w stanie pozyskać więcej klientów.

CAC jest kluczowym wskaźnikiem dla każdej firmy, ponieważ pozwala ocenić efektywność działań marketingowych i sprzedażowych. Dzięki niemu można zrozumieć, jakie działania przynoszą najwięcej nowych klientów i na jakie warto przeznaczać większy budżet.

ROI

ROI, czyli Return on Investment, to wskaźnik zwrotu z inwestycji. Jest to stosunek zysku netto do kosztów inwestycji. Pozwala on ocenić, jak efektywna była inwestycja i czy przyniosła oczekiwane zyski.

Wzór obliczania ROI wygląda następująco:

ROI = (Zysk netto z inwestycji / Koszt inwestycji) x 100%

Przykład: Jeżeli na kampanię marketingową wydaliśmy 2000 zł, a zysk netto z tej kampanii wyniósł 5000 zł, ROI wynosi:

ROI = (5000 / 2000) x 100% = 250%

To oznacza, że na każde wydane 1 zł w kampanii, zarabiamy 2,5 zł. Wartość ROI powyżej 100% oznacza, że inwestycja przyniosła zysk. Im wyższy wskaźnik ROI, tym bardziej opłacalna była inwestycja.

ROI jest kluczowym wskaźnikiem w marketingu, ponieważ pozwala ocenić efektywność różnych działań i strategii. Dzięki niemu można zrozumieć, które inwestycje przynoszą największy zwrot i na jakie warto przeznaczać większe środki.

CPM

CPM, czyli koszt za tysiąc wyświetleń (Cost Per Mille), to model rozliczeń w reklamie internetowej, w którym płatność jest dokonywana za każde tysiąc wyświetleń reklamy. Jest to popularny model stosowany przede wszystkim w reklamach displayowych czy video.

Wzór na obliczenie CPM jest następujący:

CPM = (Koszt całkowity / Liczba wyświetleń) x 1000

Przykład: Jeżeli za kampanię reklamową zapłaciliśmy 1000 zł, a liczba wyświetleń wyniosła 100 000, to CPM wynosi:

CPM = (1000 / 100 000) x 1000 = 10 zł

To oznacza, że za każde tysiąc wyświetleń naszej reklamy płacimy 10 zł. Im niższy jest CPM, tym mniej płacimy za dotarcie do tysiąca osób, co może przekładać się na wyższą rentowność kampanii.

CPM jest szczególnie istotne w kontekście kampanii brandingowych, gdzie celem jest dotarcie do jak największej liczby osób. Dzięki monitorowaniu CPM można na bieżąco dostosowywać strategię, aby uzyskać jak najniższy koszt za tysiąc wyświetleń.

CPV

CPV, czyli koszt za wyświetlenie (Cost Per View), to model rozliczeń w reklamie internetowej, w którym płatność jest dokonywana za każde wyświetlenie reklamy video. Jest to popularny model stosowany przede wszystkim w reklamach video, na platformach takich jak YouTube.

Wzór na obliczenie CPV jest następujący:

CPV = Koszt całkowity / Liczba wyświetleń

Przykład: Jeżeli za kampanię reklamową zapłaciliśmy 500 zł, a liczba wyświetleń wyniosła 1000, to CPV wynosi:

CPV = 500 / 1000 = 0,5 zł

To oznacza, że za każde wyświetlenie naszej reklamy płacimy 0,5 zł. Im niższy jest CPV, tym mniej płacimy za dotarcie do potencjalnego klienta, co może przekładać się na wyższą efektywność kampanii.

CPV jest szczególnie istotne w kontekście kampanii video, gdzie celem jest dotarcie do jak największej liczby osób i zbudowanie świadomości marki. Dzięki monitorowaniu CPV można na bieżąco dostosowywać strategię, aby uzyskać jak najniższy koszt za wyświetlenie.

CPV

CPS, czyli koszt za sprzedaż (Cost Per Sale), to model rozliczeń w marketingu afiliacyjnym, w którym płatność jest dokonywana za każdą transakcję dokonaną przez klienta skierowanego przez partnera afiliacyjnego. Jest to popularny model stosowany w programach partnerskich, gdzie partnerzy są wynagradzani za skierowanie klientów, którzy dokonują zakupu.

Wzór na obliczenie CPS jest następujący:

CPS = Koszt całkowity / Liczba sprzedaży

Przykład: Jeżeli za kampanię reklamową zapłaciliśmy 1000 zł, a liczba sprzedaży wyniosła 50, to CPS wynosi:

CPS = 1000 / 50 = 20 zł

To oznacza, że za każdą sprzedaż dokonaną przez klienta skierowanego przez naszą reklamę płacimy 20 zł. Im niższy jest CPS, tym mniej płacimy za każdą sprzedaż, co przekłada się na wyższą rentowność kampanii.

CPS jest szczególnie istotne w kontekście marketingu afiliacyjnego, gdzie celem jest generowanie sprzedaży. Dzięki monitorowaniu CPS można na bieżąco dostosowywać strategię, aby uzyskać jak najniższy koszt za sprzedaż.